Sponsorer

Sponsorer och medfinansiärer Dansklacken på Dosan
Vi vill tacka alla som stöttar oss och gör vår festival möjlig

Medfinansiärer


Kiruna kommun


Sparbanken Nord - Framtidsbanken

Sparbanken Nord är medfinansiär för vår fria dagsaktiviteter som är främst riktade mot ungdomar, vi har fiskedamm, ansiktsmålning och mycket annat skoj.